ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ

จำนวนผู้ป่วยใหม่ 8,618 คน

จำนวนผู้ป่วยสะสม 2,424,090 คน

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชุมพร

จำนวนผู้ป่วยใหม่ 73 คน

จำนวนผู้ป่วยสะสม 18,066 คน


ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข Updated : 2022-01-29 07:24:12
ข้อมูลระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ข้อมูล API : https://covid19.ddc.moph.go.th/